Wielkie miasta Stanów Zjednoczonych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-09-2019

0

Będą one reprezentowały to wszystko, co umiały stworzyć olbrzymie kapitały prywatne i przedsiębiorczość jednostki, rozwinięte na tle kraju o niezmierzonych bogactwach naturalnych, lecz pozbawione ujęcia społecznego zagadnień urbanistycznych oraz kierowniczej myśli kompozycyjnej. Wyrosły więc w okresie zaledwie stuletnim szeregi miast na terenie dziewiczym w kraju, który wytworzył nieograniczone niemal możliwości gospodarcze i rozwinął technikę w wielu dziedzinach życia do nieznanych w dziejach ludzkości granic. Miasta te nie zawierają w sobie niemal wcale ośrodków historycznych, tak bardzo wpływających na konstrukcję i formę miasta europejskiego, Nie podlegają one zupełnie lub w niewielkim tylko stopniu tradycjom i obyczajom oraz chęci wzorowania się na przykładach epok ubiegłych, co występuje nieraz w sposób jaskrawy i nielogiczny w miastach zakładanych na podkładzie przemysłowym w krajach europejskich.
Mówiąc o mieście amerykańskim mam przede wszystkim na myśli wielkie miasta Stanów Zjednoczonych na wschodzie, które w najwyższej formie reprezentują to, co się działo w dziedzinie urbanizacji całego Nowego Swiata. Miasto to rozwija się z niewielkiego osiedla kolonialnego, stworzonego ręką francuskich, holenderskich i w przeważającej części anglosaskich emigrantów. Jego zaczątki powstają w postaci niewielkich grup zabudowań, prawie wyłącznie drewnianych i są częściowo fortyfikowane w sposób prymitywny, podobnie jak najdawniejsze miasta Średniowieczne w Europie. Kolonistom chodzi bowiem o obronę swego życia i mienia w walce przeciw ludności miejscowej, tj. przeciw walecznym plemionom indyjskim, broniacym nieraz rozpaczliwie swego niezależnego bytu wśród niezmierzonych puszcz, olbrzymich jezior i rzek. Jeszcze w roku 1812 Indianie wycinają w pień mieszkańców niewielkiej forteczki drewnianej, zbudowanej z potężnych drewnianych kloców nad brzega mi jeziora Michigan. Była to ich ostatnia niemal zwycięska walka z potężną falą nowych «bialych» przybyszów. Na miejscu zdobytej przez nich forteczki, w ciągu stu lat zaledwie wyrosło potężne Chicago o trzech z góra milionach 1YieszkańcÓw. [więcej w: abakus koszalin, schody zabiegowe projekt, wysokość schodów zewnętrznych ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: abakus koszalin schody zabiegowe projekt wysokość schodów zewnętrznych