Ustrój miasta wieku XIX i początku XX

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-09-2019

0

Brak podstaw odwiecznego związku dojrzałej konstrukcji z piękną formą nałożył swe potężne ujemne piętno na chaotycznym i dysharmonijnym ustroju miasta wieku XIX i początku XX.
Najbardziej przejrzysta forma miasta budowanego w w. XIX ce chuje miasto amerykańskie. Ogromna przewaga czynnika gospodarczego, nie ujętego w żadne niemal karby, a rozwiniętego do niesłychanej potęgł, działa tu z całą mocą we wszystkich dziedzinach życia organizmu miejskiego. Działanie to odzwierciedla się nie tylko w formach tak wszechstronnych, jak w niektórych miastach europejskich powstałych w wieku XIX na tle przemysłowym, lecz siega jeszcze głębiej, ogarnia bowiem całość organizmu urbanistycznego i występuje w potężnej skali miast-olbrzymów, łączących po parę i nawet kilka milionów mieszkańców. Podczas gdy rozwój miasta europejskiego, dochodzący do stopnia najwyższego, został gwałtownie zahamowany i skierowany na nowe zupełne tory przez pierwszą wojnę Światowa i jej konsekwencje społeczne, to miasto amerykańskie rozwijało się w dalszym ciagu. I właśnie w okresie ostatnich lat dwudziestu osiągnęło ono ostatnie zdaje się stadium rozwoju na tej drodze. W mieście europejskim analizujemy jako pewien całokształt jego konstrukcje i formę do roku 1914 — natomiast w mieście amerykańskim należy objąć okres czasu od początku wieku XT X do dni dzisiejszych. Kolonizacja Ameryki Północnej, a w szczególności Stanów Zjednoczonych, rozpoczęła sie w wieku XVII i wprowadziła głęboko sięgające wpływy anglosaskie, a po części holenderskie i francuskie do procesu urbanizacji. Wiek XVII i XVIII tworzy niewielkie osiedla na wybrzeżach Oceanu Atlantyckiego przy ujściu wielkich rzek olbrzymiego kontynentu amerykańskiego. W tym okresie silne wpływy kultury europejskiej, przeszczepianej przez jednostki mocne i samodzielne, stojące na czele emigracji, zaczynają zarysowywać tło gospodarcze i kulturalne tych wielkich procesów urbanizacyjnych, które nastąpią w wieku XIX. Ośrodki miejskie, zakładane w tych czasach lub nawet później, bo już na początku wieku XIX, tworzą ustroje miejskie o nieznanej dotychczas wielkości i o swoistej budowie i formie. [przypisy: abakus koszalin, schody zabiegowe projekt, wysokość schodów zewnętrznych ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: abakus koszalin schody zabiegowe projekt wysokość schodów zewnętrznych