Arterie

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-09-2019

0

Cały obszar miasta składa się z prostokątnie wytyczonej sieci ulic o kierunkach z północy na południe i ze wschodu na zachód. Kilka większych fragmentów miasta bez szczególnego uzasadnienia wyłamuje się z tego ogólnego systemu i składa się z zespołów bloków, również zresztą prostokątnych, lecz przebiegających w odmiennych kierunkach. Na tle zasadniczej sieci prostokątnej przebiega kilka większych arterii o kierunkach promieniowych, jak np. Lafayette Street, Gay Street Harford Avenue, F remont Avenue i inne. Arterie te przyczyniają się w znacznym stopniu do polepszenia systemu komunikacyjnego głównych obszarów miejskich już zabudowanych, a mierzących ponad pięćdziesiąt kilometrów kwadratowych. Obszary te wykazują zwykłe braki podstawowej konstrukcji urbanistycznej, np. brak racjonalnego podziału terenów na budowlane i niebudowlane, wynikający z tego brak zieleni oraz przesadną ścisłość zabudowy i zwartość dzielnic mieszkaniowych, handl owych itp. Dopiero tereny, leżące w odległości kilku kilometrów od śródmieścia, zostały rozplanowane w czasach nowszych w sposób właściwy. Zawierają one szereg wyjątkowo pięknych parków, dzielnic ogrodowych o luźnej zabudowie, sporo pasm zieloności i alei parkowych. Wykorzystano tu również wyjątkowo dodatnie warunki przyrodzone terenów podmiejskich w postaci pięknego drzewostanu, uroczych jezior i całości krajobrazu. Parki takie, jak Druid Hill Park, położony nad jeziorem Druid Lake na północozachodzie miasta oraz Clifton Park na północo-wschodzie, wykazują b. wysoki poziom sztuki ogrodniczej, stanowią prawdziwą ozdobę miasta i dobrze spełniają swe zadania społeczne, estetyczne i zdrowotne W całości organizmu miejskiego. Bardzo liczne skwery oraz parki, rozrzucone w różnych dzielnicach bliżej Śródmieścia, przyczyniają się w znacznym stopniu do podniesienia zdrowotności i estetycznego wyglądu miasta. Toteż pod względem terenów parkowych oraz otaczającego miasto krajobrazu Baltimore wysuwa się na plan pierwszy w szeregu wielkich miast amerykańskich nad Atlantykiem. Ogólny obszar miasta łącznie z przedmieściami wynosi obecnie 137.000 ha. Dzielnice wewnętrzne obejmują 20.000 ha. [więcej w: dombud siemianowice, mała dombud siemianowice, dombud siemianowice wnętrz ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agrobud koszalin dombud siemianowice ekomis