Ośrodek śródmiejski

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-09-2019

0

Dawny ośrodek śródmiejski rozrasta się w wielki już organizm miejski o układzie przypominającym plany europejskie, zbudowane na odśrodkowo rozchodzących się arteriach radialnych i okólnych liniach ulic mieszkaniowych. Analogiczne czynniki komunikacyjne i gospodarcze, omówione w tomie pierwszym pracy niniejszej na przykładach Awinionu i Wilna, wywołują i tu, na kontynencie amerykańskim, analogiczną konstrukcje podstawową miasta. Linie radialne, prowadzące na zachód, północ i wschód, początkowo łączą Śródmieście z poszczególnymi fragmentami wybrzeża portowego. W dalszym rozwoju miasta prowadzą one do mostów i przepraw przez wodę do otaczających wieńcem nowych przedmieść. Powstają więc po drugiej stronie Charles River i zatoki morskiej: Cambridge, Charlestown, Chelsea, East Boston, South Boston. Jednocześnie rozwijają się znacznie tereny południowe miasta w głąb półwyspu, w kierunku lądu. Kręgosłupem tego rozwoju jest najstarszy trakt ądowy, łączący miasto z głębią kraju, tj. Tremont Street. Nowe osiedla i przedmieścia narastają tu bardzo szybko, tworząc w dobie obecnej jednolite obszary, zabudowane na długości około ośmiu kilometrów, a zajmujące całą szerokość półwyspu od zatoki morskiej do Charles River. Tereny te rozszerzają sie bardzo znacznie w miarę posuwania się na południe i tworzą dziś już. olbrzymi obszar około dziesięciu kilometrów wszerz. W zabudowaniu tym możemy dostrzec wszystkie kardynalne błędy rozwoju urbanistycznego w wieku XIX. Tworzy się tu zlepek szeregu osiedli i dzielnic miejskich o różnym pochodzeniu, o rozbieżnych planach i pozbawionych wszelkiej koordynacji z jakąkolwiek myślą kompozycyjną „o całości potężnego organizmu miejskiego. Panuje tu zupełny brak przestrzeni wolnych parkowych, leśnych lub ogrodowych oraz przypadkowość i bezplanowość zabudowy. Na olbrzymiej przestrzeni, mniej lub więcej ściśle zabudowanej, przeszło ośmiokilometrowej, w kierunku z północy na południe dostrzegamy zaledwie jeden względnie duży teren nie zabudowany, o charakterze parkowym. [podobne: abakus koszalin, schody zabiegowe projekt, wysokość schodów zewnętrznych ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: abakus koszalin schody zabiegowe projekt wysokość schodów zewnętrznych