Duze przesuniecie i pochylenie studni nurtowej od strony lewego brzegu uniemozliwilo jej wykorzystanie

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-09-2019

0

Duże przesunięcie i pochylenie studni nurtowej od strony lewego brzegu uniemożliwiło jej wykorzystanie. Postanowiono ją rozebrać w kesonie prefabrykowanym przy brzegu na rusztowaniu pływającym . Keson spławiono na miejsce opuszczania w ostatniej dekadzie października 1965 r. Jego wymiary w planie wynosiły: 5 X 15 m, wysokość 3,5 m. Głębokość wody normalnej przy filarze była 2,5-; -3,5 m. Przy naprowadzaniu kesonu na miejsce opuszczania przeszkodę stanowiła przewrócona studnia, zbyt płytko zalegająca pod wodą. Dopiero wyrefulowanie przy niej piasku z dna Wisły spowodowało obniżenie studni i umożliwiło wprowadzenie nad nią kesonu. W pierwszym etapie opuszczania kesonu, gdy rozbierano w nim studnię, keson wisiał na pływającym rusztowaniu i spełniał rolę dzwonu powietrznego. Studnię rozbijano materiałem wybuchowym. Po zakończeniu tego bardzo trudnego etapu robót, dalsze zagłębianie kesonu przebiegało bez przeszkód. Budowę podpór zakończono w 1966, a most został oddany do użytku w roku 1967. Można zaliczyć do pechowych budowę fundamentu jednego z filarów nurtowych mostu drogowego przez Wisłę w Kiezmarku. Most znajduje się w odległości około 10 km od morza. W czasie sztormowych, północnych wiatrów występują na rzece fale wysokości do 1,5 m. W miejscu budowy filara głębokość normalnej wody wynosiła około 6 m. Pod dnem zalega 9-metrowa warstwa piasku średnioziarnistego i średnio zagęszczonego, pod nią piasek drobny, zagęszczony. [więcej w: wysokość schodów zewnętrznych, pozwolenie na budowę dokumenty, mpgm grudziądz ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mpgm grudziądz pozwolenie na budowę dokumenty wysokość schodów zewnętrznych