Dwie studnie filarów nurtowych zastala na rusztowaniach zima i przybór rzeki

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2019

0

Dwie studnie filarów nurtowych zastała na rusztowaniach zima i przybór rzeki. W tych warunkach zdecydowano opuścić studnie na dno, przy czym nie zdołano już zagłębić je w grunt. Woda podmyła obie studnie: usytuowana od strony prawego brzegu pochyliła się i nieco przesunęła, usytuowana od strony lewego brzegu przesunęła się około 3 m w dół rzeki, obróciła się i pochyliła. W tej sytuacji postanowiono trzy studnie niezagłębione do rzędnej projektowej zamienić na kesony, formując w ich dolnych częściach izby kesonowe. W tym celu opuszczono w każdą komorę studni do około 2,8 m nad poziom noża szalowania stropu. Na szalowaniach były ustawione rury szybowe. Następnie ułożono podwodnie na szalowaniach beton, doprowadzając go do wierzchu studni. Po stwardnieniu betonu zainstalowano śluzy i metodą kesonową doprowadzono fundamenty do wymaganej głębokości. Pochyloną studnię od strony prawego brzegu nadbudowano drewnianym szczelnym płaszczem wystając m nad wodę i pod jego osłoną przebudowano na keson. Głębokość wody normalnej była przy tym filarze około 1,5 m. W czasie zagłębiania kesonu w grunt starano się naprowadzić go ma projektowane miejsce. Aczkolwiek w dużym stopniu to się udało, jednak nie całkowicie i korpus filara musiano usytuować niewspółosiowo z fundamentem. [patrz też: agrobud koszalin, położenie gładzi cena, mpgn grudziadz ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agrobud koszalin mpgn grudziadz położenie gładzi cena