Niskie mosty

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-09-2019

0

Niskie mosty łączą w sposób dogodny oba brzegi na normalnym poziomie ulic i ułatwiają komunikację między najżywotniejszymi dzielnicami wielkiego Bostonu. Sama Commonwealth Avenue została skomponowana jako reprezentacyjna arteria, bogato rozczłonkowana w przekroju poprzecznym środek arterii zajmuje szeroka aleja spacerowa dla ruchu pieszego, okolona z obu stron dwoma szeregami pięknych starych drzew na dwóch szerokich trawnikach. Po obu stronach alei znajdują sie dwie jezdnie dla ruchu kołowego, a dalej chodniki. Poza nimi szeregi przedogródków oddzielają domy od ruchu ulicznego. Arteria ta jest okolona z obu stron szeregami jednorodzinnych domów z dużymi komfortowymi mieszkaniami o wysokości dwóch lub trzech kondygnacji. W dalszym swym biegu łączy się ona z wielkim pasmem parkowym, z placami sportowymi, tj. dzielnicą zwaną Back Bay Fens. Przechodząc do analizy licznych na terenie miasta linii kolejowych, należy zaznaczyć, że przebieg ich jest mało skoordynowany z układem ulic, typem zabudowy itd. Tłumaczy sie to dwiema przyczynami. Pierwszą jest konkurencyjna zasada rozwoju kolei amerykańskich, w myśl której poszczególne przedsiębiorstwa kolejowe pracują zupełnie samodzielnie, często bez żadnej koordynacji z całością potrzeb organizmu miejskiego, a nieraz nawet czynią sobie wzajemnie na przekór. Drugą przyczyną był dotychczasowy brak planów urbanistycznych oraz do niedawna brak wszelkiej akcji ku ich stworzeniu, Dopiero w ostatnich kilkunastu latach chaos w dziedzinie komunikacji ustępuje miejsca planowym pracom, na wielką skalę zapoczątkowanym i pomyślnie prowadzonym. Pod tym względem Boston kroczy niemal na czele innych miast. W wielu sprawach, tyczących czynnika komunikacji, zdziałano bardzo dużo. Tak np. połączono szereg linii kolejowych, zbiegających się tu z różnych kierunków kontynentu i zbudowano dwa dworce centralne; jeden północny, drugi południowy. Ześrodkowano w nich ogromną większość ruchu kolejowego tego wielkiego miasta, będącego jednym z największych portów Oceanu Atlantyckiego. [patrz też: dombud siemianowice, mała dombud siemianowice, dombud siemianowice wnętrz ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agrobud koszalin dombud siemianowice ekomis