Płaszczyzny kolizji

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-09-2019

0

Dzielnica, przylegająca do niej po obu jej stronach, a przytykająca do południowego skraju Central Parku, stara się ostatnio dzielnicą najbardziej intensywnego życia i najgęstszej zabudowy tak pod względem wyzyskania powierzchni, jak i pod względem fantastycznej wysokości zabudowy. Piąta Avenue, rozpoczynając sie na południu i wychodząc z Washington Square stanowi łącznie ze Środkowym odcinkiem Broadwayu kręgosłup zabudowy i komunikacji wspomnianej dzielnicy. Dalszy jej odcinek, przylegający od strony wschodniej do Central Parku, odznacza się nadal bardzo intensywnym ruchem, zabudowa ma jednak charakter reprezentacyjny, mieszkaniowy. Parokilometrowy szereg pałaców miliarderów na przemian z najbardziej luksusowymi wieżowymi Apartment Housami stanowi jej zabudowę od strony wschodniej. Najbardziej północny jej odcinek wypadkach dawne konstrukcje i gmachy kolidują w sposób szkodliwy z potrzebami ogólnymi miasta. Dwie są zwykle płaszczyzny kolizji:- wymagania zdrowotności i komunikacji. Zarzut ujemnych warunków zdrowotnych dotyczy często zwartych zabudowań mieszkaniowo-handlowych w śródmiejskich dzielnicach zabytkowych. Przy bliższym zbadaniu sprawy spostrzegamy ich właściwą przyczynę. Nie leży ona przeważnie w konstrukcji i formie zabudowań, pochodzących z dawnych epok i posiadających wartość kulturalną, lecz w przeróbkach i dobudówkach późniejszych, przeważnie bezwartościowych, a przede wszystkim w sposobie użytkowania, w zaniedbaniu i w strukturze społecznej i gospodarczej ludności, zamieszkującej daną dzielnicę. Toteż sposoby zaradzenia złu nie polegają na burzeniu domów, lecz na przywróceniu ich do należytego stanu technicznego, na wprowadzeniu nowoczesnych instalacji domowych i ulicznych, oraz na celowym zagospodarowamu mieszkańców i na podniesieniu stopnia kultury mieszkaniowej. Przeprowadzone w ten sposób przystosowanie dzielnic i domów zabytkowych do potrzeb i wymagań nowoczesnych dało jak najlepsze wyniki w licznym szeregu miast polskich i zagranicznych, między innymi w dzielnicy staromiejskiej w Warszawie. [przypisy: forum ktm, praktiker rzeszów, ktm forum ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum ktm ktm forum praktiker rzeszów