Forma architektoniczna i urbanistyczna miasta

Filed Under (Uncategorized) by admin on 13-09-2019

0

Brak myśli kierowniczej w ogólnym układzie terenów przeznaczonych dla różnych potrzeb organizmu miejskiego pociąga za sobą chaotyczność w układzie szczegółowym licznych gmachów i instytucji, służącym wszechstronnym objawom życia miejskiego. Niezrozumienie podstaw konstrukcji i niedojrzałość formy urbanistycznej w wieku XIX i XX są i pod tym względem uderzające i powodują całe szeregi błędów w bezplanowej dalszej budowie miasta. Zaniedbanie jego głównych funkcji, omawiane już wyżej, powoduje liczne zaburzenia i zawikłania w funkcjach wtórnych. Obszar miasta nie podzielony odpowiednio do swego przeznaczenia na dzielnice mieszkaniowe, handlowo-administracyjne, przemysłowe, wypoczynkowe itp. i pozbawiony terenów zielonych, nie daje możności racjonalnego układu obszarów, gmachów i instytucji związanych organicznie z funkcjami każdej z tych dzielnic. Bezplanowość i przypadkowość, łącząca w dzisiejszym domu wielkomiejskim pod jednym dachem warsztat rzemieślnika, fabrykę o metodach produkcji szkodliwych dla otoczenia, ambulatorium, lokal szkolny i szereg zaniedbanych mieszkań — panuje w tym samym stopniu w szczegółowym układzie całej dzielnicy. Utrudnia ona niepomiernie nowoczesne wysiłki, idące w kierunku skrystalizowania i uporządkowania organizmu miejskiego. O ile chodzi o miasta niewielkie, rozwijające się powoli, braki te nie są tak rażące i dają się łatwo usuwać z chwilą opanowania rozwoju miasta i podporządkowania go pewnej metodzie. Miasta wielkie jednak mają coraz większe trudności, potęgujące się niemal z każdym dniem. Rozwój społeczeństw europejskich i wielkie postępy techniki oddane na jego usługi wytworzyły szereg urządzeń różnego typu nieodzownych w mieście współczesnym. Na plan pierwszy wysuwa się to wszystko, co czyni z miasta wielki warsztat pracy. Spostrzegliśmy już na przykładzie Lodzi, że pod tym względem przypadkowość rozwoju urządzeń przemysłowych wywołuje duże trudności tak dla ogółu ludności, jak i dla samych zakładów przemysłu. To samo dotyczy handlu, pracy administracyjnej, biurowej itd. Wynikają z tego poważne szkody dla gospodarstwa miejskiego, dla jednostek, grup społecznych, czy instytucji komunalnych lub państwowych. [przypisy: abakus koszalin, schody zabiegowe projekt, wysokość schodów zewnętrznych ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: abakus koszalin schody zabiegowe projekt wysokość schodów zewnętrznych