Plan teoretyków urbanizmu w. XVII w Europie

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Gdy miasta nasze projektuje się i zakłada w owych czasach na terenach liczących po kilkaset zaledwie metrów szerokości i długości, tu mamy założenie o śmiałych i potężnych rozmiarach, ponad 3 kilometry długości, przy półtorakilometrowej szerokości. Jest to powierzchnia zajmowana w przybliżeniu przez półmilionową Warszawę w drugiej połowie wieku XIX, Należy podziwiać tę odwagę w ujmowaniu zadań Plan ten zdradza bliskie pokrewieństwo ze współczesnymi sobie tworami włoskich i francuskich teoretyków urbanizmu w. XVII w Europie. Prawidłowy czworobok z układem dwóch głównych arterii o typie rzymskiego obozu, zajmuje dogodny obszar miedzy obu wspomnianymi rzekami, w miejscu największego ich zbliżenia. Jedna z arterii przebiega w kierunku ze wschodu na zachód łącząc brzegi obu rzek. Druga, założona w kierunku północno – południowym, idzie prostopadle do pierwszej i staje się powoli kręgosłupem potężnie rozrastającego się organizmu urbanistycznego. W ciągu wieku XVIII i początku XIX miasto zabudowuje się mniej więcej w granicach pierwotnego zalożenia. Główna arteria północno-południowa Broad Street widziana od strony ratusza, a rozwinieta na dawnym szlaku według planu z wieku XVIIT. urbanistycznych i prorocze wprost wyczuwanie nieskończonych gospodarczych perspektyw rozwoju wieku XIX i XX. Należy skłonić głowę przed twórczym rozpędem skromnych kolonistów, zakładających wśród najcięższych warunków walki o byt podwaliny urbanistyczne pod rozwój milionowych olbrzymów współczesnych. Podziw nasz wzrasta bezmiernie, gdy sobie uprzytomnimy ich znikome środki materialne, walki z ludnością tubylczą, broniącą twardo swych odwiecznych siedzib oraz zupełny brak tych pobudek, które niemal wyłącznie kierowały bardzie] monumentalnymi założeniami urbanistycznymi na kontynencie starej Europy. [przypisy: dombud siemianowice, mała dombud siemianowice, dombud siemianowice wnętrz ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agrobud koszalin dombud siemianowice ekomis