Podstawowy układ planu dzisiejszego

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Jaki powinien być podstawowy układ planu dzisiejszego? Przyjmiemy za zasadę, że odległość od mieszkania do najbliższych pod względem zdrowotnym dodatnich terenów niebudowlanych nie powinna przenosić pół kilometra. Jest to odległość, która może być bez trudu przebyta pieszo przez dzieci, młodzież szkolna, osoby starsze lub chore i ludzi szukających po całodziennej pracy wypoczynku w kontakcie z przyrodą. Za tereny dodatnie w powyższym rozumieniu uważamy lasy, parki, boiska sportowe, tereny w kulturze rolnej lub ogrodniczej i obszary wodne. Jeżeli mamy do czynienia z miastem małym lub średnim, liczącym, przypuśćmy, 20—40 tysięcy mieszkańców i przyjmiemy wspomnianą wyżej normę 200—400 mieszkańców na hektar, to układ miasta może przybrać kształt kwadratu o bokach liczących po 1 km długości. Warunek maksimum odległości 500 m będzie całkowicie utrzymany dla samego środka miasta, a będzie znacznie przekroczony w znaczeniu dodatnim dla wszystkich innych jego punktów. Jeżeli zaś będzie to miasto o większym zaludnieniu, układ ten zacznie się zmieniać przybierając kształt wydłużony. Teren zakreskowany na rysunku może mieścić dzielnice mieszkaniowe, gmachy użyteczności publicznej, dzielnice handlowe, siedziby rzemiosł i urządzenia przemysłowe, nieszkodliwe dla otoczenia. Natomiast zakłady przemysłowe, mogące wpłynać ujemnie na mieszkańców miasta, powinny być sytuowane w terenach odrębnych, izolowanych przestrzeniami zielonymi od dzielnic mieszkaniowych. Za wpływy ujemne w znaczeniu zdrowotności, bezpieczeństwa i estetyki uważamy dymy, sadze, gazy i wyziewy, trujące i cuchnące odpadki, ścieki, hałasy, wstrząsy, ewentualności wybuchów, hałaśliwe transporty itp. objawy, związane z samym procesem produkcji, bądź wynikające często z przestarzałych urządzeń fabrycznych lub zaniedbań administracji. W zależności od rodzaju szkodliwości i niebezpieczeństwa znajduje się odległość, jaka winna dzielić zakłady przemysłowe od dzielnic mieszkaniowych. [hasła pokrewne: forum ktm, praktiker rzeszów, ktm forum ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum ktm ktm forum praktiker rzeszów