Koniec kratownicy znajdowal sie w odleglosci 53 m od filara

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-09-2018

0

Koniec kratownicy znajdował się w odległości 53 m od filara, a do następnej podpory prowizorycznej pozostało jeszcze 36 m, gdy nagła nawałnica spowodowała runięcie konstrukcji. Stwierdzono, że została ona zsunięta w bok z rolek zainstalowanych na podporach. Ułatwiły to: brak bocznego zabezpieczenia prowadnicowego, duża powierzchnia boczna nasuwanej konstrukcji oraz duża rozpiętość przekraczanego przęsła (Godard, 1924). Ciekawy wypadek wydarzył się 6 listopada 1889 r. przy wspornikowym montażu konstrukcji kratownicowej mostu Firth of Forth (Szkocja). Wszystkie przygotowania do ostatecznego połączenia składanych zespołów konstrukcji były zakończone, kiedy okazało się, że zbyt niska temperatura otoczenia uniemożliwia to połączenie. Jednakże w ciągu mocy wystąpiło ocieplenie i następnego dnia o godzinie 730 można było połączyć pasy dolne kratownic. Wówczas potrzebny był spadek temperatury dla umożliwienia zestykowania pasów górnych. Tymczasem nadal było ciepło i dopiero w godzinach rannych 14 listopada można było przystąpić do trwałego połączenia tych pasów. Kiedy usunięto tymczasowe dolne nakładki stykowe i wbito kliny regulacyjne, termometr wskazywał nieznaczny wzrost temperatury. [więcej w: pozwolenie na budowę dokumenty, schody zabiegowe projekt, koszt przydomowej oczyszczalni ścieków ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszt przydomowej oczyszczalni ścieków pozwolenie na budowę dokumenty schody zabiegowe projekt