Układ terenów

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Mogą na nim pozostać instytucje kultury duchowej i fizycznej i — częściowo — gmachy i założenia rozrywkowe, których sąsiedztwo nie będzie wprowadzało niepokoju do zacisznej ulicy mieszkaniowej. W tym znaczeniu zrozumiane szkice dadzą obraz teoretycznie rozwiązanego układu terenów. W praktyce te prawidłowe figury nabiorą odmiennego charakteru, wkroczy w nie bowiem działanie czynników przyrodzonych i gospodarczych, czynnika komunikacji, militarnego itd. Tym bardziej jednak sama wyjaśniona tu zasada izolacji terenów mieszkaniowych powinna być Ściśle stosowana. Oczywiście interpretacja tej zasady będzie odmienna w mieście o kilku dziesiątkach tysięcy mieszkańców z drobnym przemysłem, rzemiosłem i lokalnym handlem i różna niż w mieście wielkim o kilkaset tysiącach, z wielkim przemysłem, potężnymi urządzeniami komunikacyjnymi, wielkimi gmachami handlu, biurowości i administracji. Jest rzeczą charakterystyczną, że przykład pierwszy, zbliża się zupełnie do typu miasta antycznego lub Średniowiecznego. Ośrodek — zwykle rynek — zajęty na gmachy użyteczności publicznej, dokoła niego siedziby rzemiosła i handlu, a dalej rozłożone bloki mieszkaniowe. Ten typ planu przetrwał zresztą do dni dzisiejszych jako wynik dojrzałej konstrukcji miasta epok ubiegłych i stanowi podstawę rozwoju niezliczonych mniejszych miast i miasteczek na całym kontynencie europejskim. Przy dalszym badaniu i ustalaniu układu ogólnego omówimy inne zalety wydłużonych kształtów zabudowy tak dzielnic mieszkaniowych, jak również i dzielnic warsztatów pracy (przemysłu, handlu, biurowości itd.). Układ ten nazwiemy układem pasmowym planu miasta. Układ pasmowy daje dogodne rozwiązania dla miast 0 50—100 tysiącach mieszkańców, w zależności od warunków lokalnych. Większość czynników urbanistycznych, oddziaływujacych w mieście nowoczesnym, przemawia zdecydowanie za racjonalnym ugrupowaniem miejsc zamieszkania i pracy, i za niezbyt dużym oddaleniem tych miejsc od terenów niebudowlanych, mających specjalnie dodatnie cechy pod względem zdrowotnym i estetycznym, Miasto nowoczesne ma układ biegunowo przeciwległy planom koncentrycznie narastających miast w. XIX, które niemal hermetycznie zamykały ludność w wielkim pierścieniu dymiących fabryk, ubogich i chaotycznych przedmieść, lub wręcz Śmietnisk, opuszczonych glinianek i nieużytków. [więcej w: forum ktm, praktiker rzeszów, ktm forum ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum ktm ktm forum praktiker rzeszów