Detroit

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Nadzwyczaj dogodne położenie w centralnym obszarze i w systemie wielkich jezior Ameryki Północnej pozwoliło Detroit rozrosnąć się 55.000 pracowników, są położone w odległości kilkunastu kilometrów od centrum miasta. Pracownicy Forda mieszkają w różnych dzielnicach miasta, rozmieszczeni zupełnie przypadkowo, odbywają codziennie dwukrotne przejazdy, niekiedy z odległości ponad 20 kilometrów. Fakt posiadania przez nich własnych samochodów przynosi ulgę w wysiłkach osobistych i oszczędza czas, tym niemniej stanowi on ogromna pozycję w ruchu ulicznym i w obciążeniu niektórych arterii, nie przygotowanych należycie do spełniania rozwijających się gwałtownie potrzeb komunikacyjnych. Sprawy te stały się po prostu palącymi i dotarły do świadomości kierowniczych sfer miejskich. Rozpoczęto projektowanie nowej sieci wielkich dwupoziomowych arterii komunikacyjnych, które miałyby sprostać potrzebom ruchu. Niestety, kryzys gospodarczy trzydziestego roku nie tylko przekreślił na razie możność realizacji tych miliardowych pomysłów, ale zmusił nawet to bogate przemysłowe miasto do zawieszenia pracy biura studiów. Znaczne i długotrwale zaniedbania w zakresie organizacji ustroju urbanistycznego i racjonalnej kompozycji planu nie dadzą się łatwo odrobić.
E. CHICAGO. Badając stopniowo typowe objawy rozwoju miasta amerykańskiego, nie pominiemy tego miasta-olbrzyma, w którym one występują w sposób może najbardziej jaskrawy. Załoga małego fortu, licząca 100 osób, wycięta w pień przez czerwonoskórych w r. 1812 — to pierwsze stadium jego rozwoju. Małe osiedle o kilkunastu tysiącach mieszkańców w r. 1850 — to stadium drugie. Trzy i pół milionowy kolos o powierzchni 275.000 ha, drugie pod względem wielkości obszaru i zaludnienia miasto Stanów Zjednoczonych w r. 1930 — to stadium trzecie. Jak wielkie miasta nad Atlantykiem wyrosły dzięki żegludze, tak wyrosło i Chicago, leżąc w systemie Wielkich Jezior i stanowiąc główny węzeł sieci kolejowej całego lądu Północnej Ameryki. Rozwój tej sieci, idący równolegle z postępem cywilizacji ze wschodu na zachód, stworzył łącznie z warunkami przyrodzonymi ten wyjątkowy splot czynników, dzięki któremu wyrosło potężne miasto. Bagnista równina nad brzegami jeziora Michigan, przecięta dwiema małymi rzeczkami, stanowi teren jego rozwoju. [hasła pokrewne: kesony fundamentowe, mpgn grudziadz, wysokość schodów ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kesony fundamentowe mpgn grudziadz wysokość schodów