Nieoczekiwanie jednak cale przeslo pochylilo sie i runelo wraz z dzwigiem montazowym

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Nieoczekiwanie jednak całe przęsło pochyliło się i runęło wraz z dźwigiem montażowym. Nie można ustalić jakiego rzędu było ugięcie na końcu montowanej wspornikowo konstrukcji. Wiadomo jednak, że jej masa wynosiła 600 t. Z obliczeń natomiast wynikało, że w głównym przęśle o rozpiętości 213,5 m, którego montaż również miał być wykonany systemem wspornikowym z dwóch stron, dopuszczano ugięcie 2,40 m na końcu każdego, około 107-metrowego odcinka. Badania wykazały, że powodem katastrofy były nadmierne naprężenia w środniku poprzecznej przepony usztywniającej. Przepona ta uległaby wyboczeniu przy obciążeniu wynoszącym 5 MN, działającym na podporę podtrzymującą przęsło montowane wspornikowo, załamanie zaś przęsła mogło nastąpić przy reakcji 9-:-13 MN. W rzeczywistości siła ta wynosiła w chwili katastrofy 9,63 MN. Przewodniczący komisji dochodzeniowej stwierdził w swym sprawozdaniu, że chociaż uwzględniono wszystkie czynniki, które w takich rozwiązaniach bierze się pod uwagę, to nieprzewidziane ryzyko może wystąpić przy robotach nowatorskich, wykonywanych w ramach posiadanej wiedzy technicznej. Przyczyny, z których każda oddzielnie mogła mieć tylko niewielki wpływ, ale występując jednocześnie mogły doprowadzić do katastrofy, były następujące: – przepona mogła odkształcić się do 19 mm i -stać się wrażliwa na miejscowe wyboczenia; – łożysko na podporze nie było ustawione osiowo, co spowodowało działanie na przeponę momentu zginającego; – niektóre śruby, o których przypuszczano, że są luźne, były dokręcone ale przy przesuwającym się obciążeniu mogły obluźnić się i oderwać podłużne stężenia od pasa dolnego, co doprowadziło do utraty jego wytrzymałości na ściskanie (ENR 11. 6. 70). [przypisy: ekomis brodnica, agrobud koszalin, ktm forum ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agrobud koszalin ekomis brodnica ktm forum