Położenie Chicago

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Obecnie front miasta od strony Michigan rozciąga sie wzdłuż brzegów ponad 50 kilometrów. Brzegi te zostały cześciowo dosypane, umocnione i ujęte w bulwary bądź spacerowe i ozdobne, bądź wyładunkowe i fabryczne. W r. 1871, gdy miasto posiadało już ponad 300.000 mieszkańców, olbrzymi pożar, trwający kilka dni, zniszczył je w przeważającej części. Siedemnaście tysięcy domów, prawie wyłącznie drewnianych, wartości dwóch miliardów złotych, stało się pastwą płomieni. Sto tysięcy ludzi zostało bez dachu. Katastrofa ta odbiła się jednak dodatnio na rozwoju urbanistycznym, gdyż nie tylko zmusiła do stosowania bardziej racjonalnych metod budowy, lecz przyczyniła się również do pewnego uporządkowania planu miasta. Zastosowano tu na olbrzymią skale zwykły schemat amerykański, dołączając do dzielnic istniejących nowe obszary o szachownicowych podziałach. Brak myśli kompozycyjnej w podziale terenów, w przeznaczeniu prostokątnych, jednakowych bloków dla bardzo różnorodnych potrzeb olbrzymiego organizmu urbanistycznego, występuje tu z całą wyrazistością, podobnie jak w szeregu innych wielkich miast amerykańskich. Pomimo zupełnie odmiennych warunków narastanie koncentryczne miasta odbywa się w ciągu dziesiątków lat tak samo, jak sie odbywało automatycznie w ciągu wieków w rozwoju miasta europejskiego. Powstaje w ten sposób Śródmieście Chicago, o powierzchni około czterech tysięcy hektarów — tj. większej od całej powierzchni Warszawy w r. 1916, zabudowane zupełnie ściśle, cześciowo wieżowcami, a me posiadające żadnej absolutnie przestrzeni wolnej nie zabudowanej. Dopiero w końcu w. XIX, od czasu wielkiej wystawy światowej w roku 1893, rozpoczyna się celowa praca urbanistyczna nad naprawa i uporządkowaniem miasta. Obszerne studia badawcze i stworzenie jednolitego planu urbanistycznego przez Burnhama wytyczają dalsze drogi rozwoju. Plan ten nacechowany może, z bardziej nowoczesnego punktu widzenia, zbyt wielką troską o zewnętrzną rysunkowo-dekoracyjną stronę z pewną szkodą dla spraw bardziej podstawowych ogólnej zabudowy, wnosi szereg głęboko sięgających przemian. [przypisy: kesony fundamentowe, mpgn grudziadz, wysokość schodów ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kesony fundamentowe mpgn grudziadz wysokość schodów