Pierścienie murów i fortyfikacji

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Pierścienie murów i fortyfikacji istniejących lub nawet zburzonych, główne trakty i kierunki komunikacyjne, zespoły pałacowo-ogrodowe itp. działają w dalszym ciągu niemal już podświadomie. Stanowią one niemal jedyne punkty stałe, na których wstrzymują się fale chaotycznych mas budowlanych, rozlewające się burzliwie na dawnych terenach podmiejskich w wieku XIX. odpowiadają potrzebom istniejących wielkich organizmów miejskich. Winny one stanowić punkt wyjścia dla nadzwyczaj dziś żmudnych i długotrwałych prac, których celem jest naprawa warunków mieszkaniowych i skrystalizowanie chaotycznie i pierścieniowo rozrośniętej masy miejskiej według racjonalnego planu i jasno określonych funkcji miasta nowoczesnego. Ustalenie ukladu ogólnego winno iść w parze z określeniem innych podstawowych składników kompozycji urbanistycznej. Ilość ludności obecna i przyszłościowa, jej ustrój gospodarczy, sposób rozmieszczenia istniejący i zamierzony, a w związku z tym zagadnienie komunikacji prowadzą do, powzięcia zasadniczych decyzji w dalszym opracowaniu projektu. Jak to wyżej zaznaczyłem, powzięcie tych decyzji opiera się na szczegółowych i różnorodnych studiach omówionych w poprzednich rozdziałach i przeprowadzonych przez specjalistów. W tej chwili przy luźnej zabudowie do miast większych, powstałyby wtedy trudności wynikające ze zbytniej długości obszaru miasta. Wyraziłyby się one w zbyt dalekich komunikacjach i trudności korzystania ze wspólnych urządzeń i gmachów publicznych różnego typu. Dla większych miast, przy odpowiednich warunkach przyrodzonych i gospodarczych, rozwiniemy układ pasmowy z kilku pas m, łączących się organicznie w jedną całość. W układzie tym poszczególne pasma zbiegają się w jednym wspólnym ośrodku, w którym wiążą się i łączą sieci komunikacyjne, powstają centralne grupy zabudowań handlu i administracji, główne akcenty architektoniczne i reprezentacyjne Układ ten, stanowiący dalszy konsekwentny rozwój układu pasmowego, dostosowany do potrzeb miast Średnich i wielkich, określimy jako układ promieniowy. [podobne: forum ktm, praktiker rzeszów, ktm forum ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum ktm ktm forum praktiker rzeszów