Po awarii przeprowadzono inwentaryzacje polozenia kesonu

Filed Under (Uncategorized) by admin on 03-09-2019

0

Rzeka nadal przybierała i 4 lutego osiągnęła 3,4 m nad poziomem wody normalnej. Następnego dnia woda obniżyła się o 20 cm. Tak duży przybór Wisły w środku zimy był zjawiskiem nieoczekiwanym. Prędkości przepływu rzeki w tym czasie wynosiły: na powierzchni od 2 do 2,5 m/s, na głębokości 2 m – od 1,5 do 1,8 m/s, a na głębokości 5 m – od 1,2 do 1,4 m/s. Dnia 26 stycznia rozpoczęto betonowanie bloku nadkesonowego i kontynuowano je 28 stycznia. Od 30 stycznia roboty przerwano wskutek powodzi. Awaria wydarzyła się w nocy z 5 na 6 lutego – keson przewrócił się w kierunku brzegu od strony Gdańska. Całkowicie zostało zniszczone rusztowanie. Keson miał długość 15 m, szerokość 5,3 m, powierzchnię podstawy 77 m, wysokość 17,8 m (licząc od noża do wierzchu bloku nadkesonowego), masę około 1300 t, środek ciężkości był około 8 m nad nożem, średnie zagłębienie kesonu w gruncie wynosiło około 4 m. Po awarii przeprowadzono inwentaryzację położenia kesonu, wykorzystując do tego m. in. echosondę zainstalowaną na holowniku, której dokładność okazała się jednak niewystarczająca. W rozważaniach nad dalszym postępowaniem uwzględniano podniesienie kesonu oraz wysadzenie go za pomocą głowic torpedowych, umieszczonych w otworach szybowych. Z pierwszego sposobu zrezygnowano, gdyż okazało się, że keson zsunął się z projektowanych osi fundamentu oraz że nad częścią kesonu zalegała warstwa gruntu i mułu miąższości do 7 m. Użycie głowic torpedowych uznano za niebezpieczne dla pobliskiej napowietrznej linii wysokiego :napięcia i sąsiednich budynków. [podobne: pozwolenie na budowę dokumenty, wysokość schodów zewnętrznych, wysokość schodów ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pozwolenie na budowę dokumenty wysokość schodów wysokość schodów zewnętrznych