Podczas laczenia zeber na sruby wystapila w spoinie miedzy skrzynkami deformacja

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Podczas łączenia żeber na śruby wystąpiła w spoinie między skrzynkami deformacja, która później w analogicznym miejscu pojawiła się w przęśle brzegowym , powodując jego załamanie. W celu zmniejszenia momentu zginającego wysunięto wspornikowo skrzynkę w kierunku podpory, a z podłużnego żebra – przy złączu poprzecznym pomiędzy skrzynkami oraz usunięto śruby. Po usunięciu śrub obie części przęsła odkształciły się na tyle, że większość śrub można było ponownie założyć, nie zmieniając otworów istniejących. Dolne pasy skrzynek podparto dźwignikami hydraulicznymi, które wystarczały tylko do utrzymania ciężaru własnego konstrukcji. Podparcie to miało zapobiec przeciążeniom pod wpływem odkształceń termicznych. Gdy w ciągu dnia słońce nagrzewało górne pasy, przęsło wyginało się w górę, co powodowało działanie dużych -obciążeń na podpory i w konsekwencji wymagałoby wzmocnienia zarówno podpór jak i przepon wewnątrz skrzynek. Żeby temu zapobiec zastosowano dźwigniki, które miały wywierać stały, kontrolowany nacisk w punktach przez nie podpartych i uniemożliwić przeciążenie. Przy kończeniu montażu, w celu wyrównania konstrukcji w następnym przęśle, zmontowano wspornikowo jeszcze jedną skrzynkę i chociaż udało się pomyślnie zmontować całą konstrukcję, to takie wymuszone dopasowanie wywołało w niej niepożądane i niekontrolowane naprężenia. Po względnie pomyślnym zakończeniu montażu przęsła brzegowego przystąpiono do robót przy następnym przęśle brzegowym, w którym postanowiono zastosować wypróbowaną już uprzednio metodę. [podobne: agrobud koszalin, forum ktm, mpgm grudziądz ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agrobud koszalin forum ktm mpgm grudziądz