Stany Zjednoczone

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-09-2019

0

Posiadając bardzo niską gęstość zaludnienia w stosunku do swej olbrzymiej powierzchni, mianowicie 14 mieszkańców na I kilometr kwadratowy (Francja ma 71 mieszkańców), Stany Zjednoczone odznaczają sie wysokim odsetkiem ludności miejskiej. Już w r. 1910 około 40% całej ludności zamieszkuje w miastach. Przyrost ludności w głównych ośrodkach miejskich odbywa się z szybkością lawiny. Gdy ludność całego państwa wzrosła od roku 1790 do 1925 w przybliżeniu trzydziestokrotnie, to ludność Nowego Yorku wzrosła dwieście pięćdziesiąt razy w ciągu tego samego czasu. W tymże okresie inne ważniejsze miasta wykazują następujące liczby przyrostu ludności przedstawione w załączonym wykresie. Wspomniane wyżej cztery główne miasta wschodniego wybrzeża rozwijają się jako węzły komunikacyjne, portowe i jako łączniki wielkich terytoriów Ameryki, pełnych przeróżnych bogactw naturalnych, z innymi częściami Świata, a przede wszystkim z Europą. Po długim wstępnym okresie wywozu surowców, następuje okres rozwoju przemysłu amerykańskiego, dostarczającego gotowe swe produkty do innych części Świata. Począwszy od polowy wieku XIX niezmierzone obszary Stanów pokrywają się coraz gęstszą siecia kolejową. Tory kolejowe zaczynają się rozwijać od nadbrzeżnych miast- portów Atlantyku, wkraczają coraz dalej w głąb kontynentu, wreszcie przezwyciężają olbrzymią odległość ponad 5000 kilometrów i docierają do brzegów Oceanu Spokojnego. Z tą chwilą ożywiają się gospodarczo bezmierne puszcze, jeziora i rzeki; a lasy, urodzajne pola i bogate kopalnie dostarczają wszystkiego, czego od nich zażąda przedsiębiorczy, energiczny i Odważny Amerykanin. Miasta wschodu stają się ośrodkami handlowymi, administracyjnymi i przemysłowymi. Ześrodkowują się w nich z jednej strony bogactwa naturalne i przemysłowe napływajace z wnętrza kraju, a z drugiej — bogaty imigracyjny materiał ludzki wszystkich krajów Europy. Ten materiał ludzki odgrywa bardzo znaczna rolę w zaludnieniu Stanów, gdyż tworzy poważna pozycje przyrostu równą 25—30% w całym okresie lat 1850—1925. Z natury rzeczy w pierwszym rzędzie wypełnia on zapotrzebowanie rąk i mózgów ludzkich w miastach portowych, a później dopiero przesącza się w głąb kraju do obszarów jeszcze pustych, wymagających pionierskiej pracy gospodarczej i cywilizacyjnej. [hasła pokrewne: abakus koszalin, schody zabiegowe projekt, wysokość schodów zewnętrznych ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: abakus koszalin schody zabiegowe projekt wysokość schodów zewnętrznych