Organizm miejski

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-09-2019

0

Pośrodku niewielkiej płaszczyzny powiększonej z czasem drogą zasypywania płytkich wód przybrzeżnych o rozmiarach około półtora kilometra szerokości a dwóch i pól kilometra długości, powstaje w wieku XVII miasto o powierzchni równej niespełna kilometrowi kwadratowemu. Plan jego, zbliżony do koncentrycznie rozwijających sie planów miast Średniowiecznych europejskich, powstaje pod wpływem kolonistów anglosaskich, tworzacych tu mocne gniazdo kultury angielskiej, która wywiera po dziś dzień przemożny wpływ na umysłowość amerykańską. Doskonałe warunki przyrodzone, geograficzne i topograficzne czynią z Bostonu w krótkim czasie wielki ośrodek handlowy i portowy wschodniej części kontynentu amerykańskiego. Nadzwyczaj bogato rozwinięta linia brzegu rzeki i zatoki morskiej o znakomitych warunkach nawigacyjnych oraz płaskie tereny z niewielkimi, łagodnymi wzniesieniami, nadającymi się do zabudowy, tworzą idealne warunki rozwoju dla dwumilionowego dziś miasta. Jego rozwój gospodarczy i techniczny postepuje więc pomyślnie i wyjątkowo harmonijnie, jak na warunki miast amerykańskich. Najdawniejsza dzielnica Śródmiejska, założona na planie o typie europejskim, dała zaczątek przedmieściom, wyrastającym wzdłuż gł6wnych linii komunikacyjnych, wychodzących na zewnątrz miasta. Bezpośrednia styczność starego śródmieścia z zatoką oceanu wyraziła się formie bulwarów wyładunkowych od strony wschodniej. W miarę rozwoju miasta rozrastały sic również urządzenia, zabudowania i bulwary wyładunkowe, posuwając się ku północy i dalej ku zachodowi, ogarniając w ten sposób znaczną cześć półwyspu. Rozszerzające się zabudowania miejskie wypełniają wkrótce najdogodniejsze, nieco wzniesione tereny środkowe półwyspu i posuwają się ku zachodowi. Niski poziom terenu w tym kierunku i jego bagnisty charakter zmuszają do coraz dalszego sztucznego podnoszenia terenu drogą nasypywania. Organizm miejski rozrasta się pomimo to bardzo znacznie w kierunku północnym, zachodnim i południowo-zachodnim wzdłuż płaskich nizinnych brzegów Charles River. [patrz też: abakus koszalin, schody zabiegowe projekt, wysokość schodów zewnętrznych ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: abakus koszalin schody zabiegowe projekt wysokość schodów zewnętrznych