Chicago

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Chicago dzisiejsze, wchłonąwszy dziesiątki osiedli sąsiednich, rozciąga się obecnie w kierunku z północy na południe na długości ponad 70 kilometrów. Brak myśli kompozycyjnej w podziale terenów charakteryzuje również układ warsztatów pracy i gmachów publicznych różnego typu. Biurowość i handel rozwijają się w śródmieściu przy ciasnych ulicach, obudowanych częściowo wieżowcami. Przemysł i wielki handel hurtowy rozrzucony jest po niemal całym olbrzymim obszarze miasta i koliduje swymi urządzeniami technicznymi w wielu punktach z dzielnicami mieszkaniowymi. Dopiero najnowsze i największe założenia przemysłowe, powstałe w czasie pierwszej wojny Światowej i wzbogacone na dostawach wojennych, osiadły na południu miasta nad brzegami jeziora, tworząc całości zupełnie nowoczesne z własnymi torami kolejowymi, basenami portowymi itd. F. NEW YORK. Największe i najpotężniejsze dziś miasto na kuli ziemskiej reprezentuje w pełni wyniki procesów urbanizacji, w skali nieznanej nawet w rozrastających sie powoli milionowych olbrzymach europejskich. W początku w. XVII osiadają na południowym cyplu wyspy Manhattan koloniści holenderscy i nabywają od czerwonoskórych Indian prawo własności całego obszaru wyspy, tj. około trzydziestu kilometrów kwadratowych, na których stanie przyszły New York, za kwotę równą dwustu dwudziestu złotym. Założone tu osiedle portowe rozwija się powoli pod władzą holenderską, potem angielską, do czasu zdobycia niepodległości przez U. S. A. W r. 1785 staje się ono na czas krótki stolicą niepodległych już Stanów Zjednoczonych. Od tej chwili rozpoczyna się coraz szybszy rozwój miasta. W r, 1930 obszar miasta zamieszkuje około ośmiu milionów ludzi, do czego należy doliczyć dwa miliony osób zamieszkujących w osiedlach bezpośrednio sąsiadujących z miastem, lecz pracujacych w samym New Yorku. Obszar całego tego potężnego organizmu urbanistycznego obejmuje 623.000 ha, a powierzchnia dzielnic środkowych 75,000 ha. . Miasto rozwija się w idealnych warunkach przyrodzonych. Długa wyspa o gruncie skalistym, otoczona zatoką Atlantyku i rzekami: Hudson, East River i Harlem River, stanowi podstawę ustroju urbanistycznego. Sytuacja geograficzna sama przez się wyznacza miastu znamienną role największego w Świecie portu i wielkiego ośrodka gospodarczego i kulturalnego o charakterze stolicy potężnego lądu obu Ameryk. [hasła pokrewne: kesony fundamentowe, mpgn grudziadz, wysokość schodów ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kesony fundamentowe mpgn grudziadz wysokość schodów