Philadelphia

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Przede wszystkim powstaje olbrzymia rozciągłość terenów miasta, a za tym znów idzie narastanie ogromnych odległości miedzy poszczególnymi dzielnicami, między miejscem zamieszkania a warsztatem pracy. Potęguje to niepomiernie ruch pieszy i kołowy na poszczególnych arteriach i w całości sieci ulic, które z powodu wadliwości planu i jego schematyzmu nie mogą sprostać wszechstronnym zagadnieniom komunikacyjnym. Zagadnienie racjonalnego sytuowania warsztatów pracy nie znajduje tu właściwego rozwiązania. Imponujący rozrost handlu, przemysłu i żeglugi idzie drogą indywidualnego załatwiania zagadnień sytuowania i budowy swych siedzib. Handel i biurowość w śródmieściu, a przemysł w dzielnicach dalszych i nadbrzeżnych — oto ogólna charakterystyka ich układu. Zagadnienie to bardzo głęboko sięga w ustrój urbanistyczny, jeżeli się zważy, że Philadelphia dzisiejsza liczy około 10.000 fabryk i zakładów przemysłowych różnego rodzaju, począwszy od olbrzymich doków dla budowy okresów wojennych, poprzez przemysł włókienniczy do fabryki lokomotyw o światowej sławie. Już w r. 1900 zatrudniały one około ćwierć miliona pracowników, a wartość ich rocznej produkcji wynosiła ponad sześć miliardów złotych w złocie. Przechodząc do miast milionowych o jeszcze szybszym tempie rozwoju należy wymienić Detroit i Chicago. Detroit, założone w r. 1701 w wielki port o przeładunku 75 milionów ton rocznie. Dawny plan miasta z czasów francuskich pozostał w Śródmieściu w drobnym zaledwie fragmencie. Całość ustroju urbanistycznego współczesnego rozwija się natomiast na zwykłym schemacie koncentrycznie narastających systemów prostokątnych bloków przy niedostatecznie rozwiniętej Sieci arterii. Budownictwo mieszkaniowe rozwija sie głównie drogą luźnej zabudowy domami jednorodzinnymi. Dziedzina instytucji publicznych i warsztatów pracy, pozostawiona przeważnie rozwiązaniom przypadkowym i nie skoordynowanej inicjatywie prywatnej, powoduje szereg zawiłości w planie miasta i duże trudności komunikacyjne w sieci ulicznej. I tak np. największe w Świecie zakłady samochodowe Forda, zatrudniające kolonistów francuskich rozrasta się w niesłychanym tempie dopiero w końcu wieku XIX. Dzięki ześrodkowaniu w sobie 75% całego potężnego przemysłu samochodowego Stanów Zjednoczonych w doskonałych warunkach przyrodzonych i gospodarczych miasto to osiągnęło dziś 1,600.ooo mieszkańców. [podobne: kesony fundamentowe, mpgn grudziadz, wysokość schodów ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kesony fundamentowe mpgn grudziadz wysokość schodów