Możliwości przebudowy i ukształtowania życia mieszkańców miast

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Przy tym założeniu bardziej ogranicza się obszar miasta lub też wzrasta ofiara czasu i energii, ponoszona przez każdego mieszkańca. Liczby Sk, m, n wskazują, że ofiara ta może być okupiona udoskonaleniem środków komunikacji, co znów wyraża sie w olbrzymich kosztach przebudowy arteryj, budowy kolejek podziemnych itp. środków, obecnie stosowanych lub projektowanych. Nie uświadomione bogactwo miast małych i średnich i tkwiące w nich możliwości niemal doskonałej przebudowy i ukształtowania życia ich mieszkańców stoją w ostrym przeciwieństwie do nędzy milionowych miastolbrzymów, dla których współczesny stan techniki i gospodarstwa światowego nie daje prawie żadnych widoków radykalnej naprawy. Dalsze rozważanie treści tych wzorów winno iść w płaszczyźnie czasu. Stosunki, które zastajemy w mieście istniejącym i potrzeby bieżące, jak rozszerzenie dzielnic mieszkaniowych, zwiększenie powierzchni zielonych, urządzenie terenów przemysłowych, stworzą jeden obraz teraźniejszości odpowiadający formule. Natomiast odmienny obraz powstanie, gdy zestawimy cyfry i powierzchnie, do których dążymy lub których się spodziewamy w okresie przyszłych lat 15—25, a dla których zwykle już dziś opracowujemy kompozycję urbanistyczną. Z wypełnienia powyższej formuły liczbami przyszłościowymi wyniknie nieraz bardzo wysoka cyfra dla Om. Wyjaśni nam ona jaskrawą dwoistość pracy urbanisty we współczesnym mieście europejskim: konieczność szybkiej naprawy błędów ostatniego stulecia, wykonywanej pod silną presją zaognionych stosunków zdrowotnych, gospodarczych i społecznych, a jednocześnie przygotowanie konstrukcji miejskiej do je j racjonalnego rozwoju i rozrostu, do przyjęcia nowych rzesz mieszkańców, do udoskonalenia urządzeń technicznych, warsztatów pracy i nowych form życia społecznego i państwowego. Wyjaśni sie i skrystalizuje cały szereg zadań, które muszą być rozwiązane i zdecydowane w Obu płaszczyznach, tj. potrzeb i możliwości gospodarczych doby obecnej oraz przygotowania prac i możliwości najbliższego choćby okresu przyszłości. [hasła pokrewne: forum ktm, praktiker rzeszów, ktm forum ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum ktm ktm forum praktiker rzeszów