Myśl kompozycyjna

Filed Under (Uncategorized) by admin on 13-09-2019

0

Przypadkowe rozrzucenie warsztatów pracy, nie skoordynowanych od początku z poszczególnymi czynnikami urbanistycznymi powoduje w następstwie nieprodukcyjne wysiłki w normalnych funkcjach miasta i przy dalszym ich rozwoju. Myśl kompozycyjna nie obejmuje dotychczas tych zadań w żadnym z dwóch nieodzownych kierunków. Ani całość terenów, ani sieci komunikacyjne i zasadnicze urządzenia gospodarki miejskiej nie Są dostosowane z góry do obsłużenia przeróżnych warsztatów pracy, ani podstawowa komórka urbanistyczna, tj. dom mieszkalny, nie jest rozwinięta w sposób właściwy dla tych celów, Wynik jest bardzo charakterystyczny i występuje jaskrawo w ogromnej większości miast europejskich; warsztat pracy znajduje się, jakże często, w przypadkowej sytuacji i w przypadkowym budynku. Fabryki i szpitale, biura i magazyny, szkoły i lecznice, teatry i restauracje spotykamy w budynkach, wzniesionych jako koszarowe domy mieszkaniowe, częściowo i zwykle bardzo wadliwie przerabiane dla nowych i tak obcych sobie przeznaczeń. Możemy wskazać dwa przykłady biegunowo przeciwległe, w których znajdziemy w identycznej formie te same braki: kwiat kultury europejskiej, przebudowany olbrzymim kosztem, Paryż i pod wrogą ręką bez żadnej opieki wyrastająca Łódź. Odrzuciwszy zewnętrzne różnice i przeprowadziwszy obiektywną analizę znajdziemy w jednym i drugim mieście te same niemal objawy przypadkowości i bezplanowości w traktowaniu mia sta jako warsztatu pracy. Tak samo dziedzina komunikacji miejskiej, zaopatrzenie w wodę, gaz i elektryczność, podniesienie zdrowotności, aprowizacja, instytucje oświatowe i kulturalne, urządzenia rozrywkowe wymagają organicznego wkomponowania w organizm miejski we właściwych miejscach i ye właści wej chwili rozwoju odpowiednich potrzeb ludności. Dla przykładu przytoczymy sprawę oświaty powszechnej. Jej realizacja wymaga od razu urządzenia w takim mieście, jak np. Łódź lub Warszawa, setek gmachów szkolnych z odpowiednimi terenami szkolnymi, boiskami, ogrodami itd. I oto od razu wyrasta konieczność racjonalnego wkomponowania w plan miasta setek hektarów terenow o bardzo sprecyzowanej jakości, sytuacji z dobrą komunikacją i położonych w warunkach zdrowotnych. [patrz też: abakus koszalin, schody zabiegowe projekt, wysokość schodów zewnętrznych ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: abakus koszalin schody zabiegowe projekt wysokość schodów zewnętrznych