Sieć szybkich tramwajów i kolejek elektrycznych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-09-2019

0

Sieć szybkich tramwajów i kolejek elektrycznych jest bardzo dobrze zorganizowana jako jedna całość administracyjna, co się rzadko spotyka w miastach amerykańskich, gdzie przeważa pierwiastek konkurencji przedsiebiorstw transportowych z wielką nieraz szkodą dla ludności. Tramwaje, kolejki nadziemne i podziemne stanowią jedną zwartą całość. Linie łączą się w ten sposób, że tramwaje częściowo wchodzą na tory podziemne i ruch pasażerów odbywa się bezpośrednio, ułatwiając przesiadanie się, nabywanie biletów i upraszczając orientacje. Znakomita przejrzystość ruchu, urządzeń informacyjnych, komfort wagonów i urządzeń stacyjnych oraz łatwość orientacji, stawiają całość sieci ruchu miejskiego w Bostonie na poziomie najlepiej zorganizowanych kolejek miejskich Paryża i Londynu. Sieć arterii ulicznych, z wyjątkiem starego Śródmieścia odznacza się dobrymi wymiarami, doskonałym wykonaniem i utrzymaniem. Arterie o przeważającej szerokości dwudziestu pięciu lub więcej metrów sa znakomicie asfaltowane, posiadają dobre chodniki i bogate oświetlenie. Natomiast brak jest organicznego podziału i rozgraniczenia arterii głównych i ulic mieszkaniowych. Arterie, bardzo gęsto przecinane wpadającymi w nie poprzecznie ulicami, nie mogą spełniać w sposób należyty swych trudnych funkcji czysto komunikacyjnych przy bardzo intensywnym ruchu samochodowym osobowym i ciężarowym, Skutkiem wadliwości w podstawowym układzie arterii głównych oraz dzięki intensywności ruchu, szybkość jego spada nieraz do kilku kilometrów na godzinę. Rytmiczna sygnalizacja automatyczna na skrzyżowaniach ulic nieraz przyczynia się nawet do zahamowywania ruchu. W ten sposób zalety szybkich pojazdów samochodowych sprowadzają się w ruchu śródmiejskim do zera, a r uch pieszy staje się nieraz jedynym środkiem względnie szybkiej komunikacji pomiędzy niezbyt oddalonymi punktami śródmieścia. Zagadnienie konstrukcji i formy domu mieszkalnego, działki budowlanej oraz całości bloku urbanistycznego rozwiązuje się w Bostonie podobnie, jak w innych miastach amerykańskich, o czym niżej będzie mowa, [patrz też: dombud siemianowice, mała dombud siemianowice, dombud siemianowice wnętrz ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agrobud koszalin dombud siemianowice ekomis