Układ promieniowy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Stanowi on antytezę układu koncentrycznego, pierścieniowo narastającego, tj dotychczasowego planu większości wielkich miast europejskich. Układ promieniowy daje właściwe rozwiązanie i racjonalną konstrukcję dla przewidywanego w przyszłość rozwoju miasta małego i średniego. Jednocześnie daje on możność względnej, nie łatwej i celowej rekonstrukcji wadliwych planów miast istniejących przy wprowadzenie do wnętrza miasta głęboko sięgających klinów terenów o określonej zabudowie lub pasm terenów zielonych, choćby nawet tu i ówdzie przerywanych już istniejącą zabudową. Tworzy on w tym wypadku podstawowy szkielet celowej konstrukcji, na którym z postępem czasu i w miarę możliwości gospodarczych i technicznych grupują się i narastają już racjonał— nie kierowane nowe dzielnice, urządzenia i gmachy. Stosowany dziś nawet w miastach milionowych daje wyniki dodatnie i ułatwia orientację w zawiłych zagadnieniach tych miastolbrzymów. Należy tu podkreślić, że nie można przeprowadzić wyraźnej i Ścisłej granicy przemysłu szkodliwego i nieszkodliwego, gdyż technika współczesna pozwala w wielu wypadkach z łatwością usuwać z procesu produkcji objawy, uznane za szkodliwe dla otoczenia. Dla przykładu można przytoczyć szybko dziś postępującą elektryfikację przemysłu i rzemiosla, która od razu usuwa uciążliwe transporty węgla, wstrząsy motorów parowych i spalinowych, dym, sadze, gazy spalinowe itd. Jednakże dla osiągniecia zupełnie dobrych rozwiązań dzielnic mieszkaniowych należy dążyć do usunięcia z nich wszystkich zabudowań, urządzeń i ruchu ulicznego, nie związanych Ściśle z mieszkaniem. A więc nie tylko przemysł i wielki handel, lecz również gmachy biurowe, administracyjne, militarne, powinny być eliminowane z terenu mieszkaniowego. [podobne: forum ktm, praktiker rzeszów, ktm forum ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum ktm ktm forum praktiker rzeszów