Pastwiska gminne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-09-2019

0

Dawne pastwiska gminne, przylegające bezpośrednio do Śródmieścia, czyli tak zwany «Common», tworzyly przy wzrastającym zapotrzebowaniu terenów budowlanych łakomy kąsek tak dla gminy miejskiej, jak i dla prywatnych przedsiębiorców. Jednakże we właściwym zrozumieniu potrzeb całości organizmu miejskiego umiano w owych czasach zachować te przestrzeń i uchronić ją od zabudowy o charakterze czy to prywatnym czy publicznym. Cały ten teren urządzono jako park publiczny, który wkrótce też stał się ulubionym miejscem wypoczynku i ozdoba szybko rozrastającego się miasta. Dalszy potężny rozwój Bostonu w wieku XIX, nie kierowany żadnym racjonalnie pomyślanym planem całości, szedł drogą najmniejszego oporu, tj. narastając pierścieniowo dokoła dawnego ośrodka, nie cofał się przed żadnymi, zresztą niewielkimi przeszkodami natury topograficznej. Jedynie tylko powierzchnie wodne, bardzo rozgałęzione, rozczłonkowały tę zwartą zabudowę Bostonu, jego przedmieść i okolicznych osiedli, które powoli zlewały się w jedna całość urbanistyczną, jak np. Cambridge, leżące na północnym brzegu Charles River. W obecnym stanie rozwoju miasta dawny teren pastwisk gminnych zamieniony na piękny park publiczny stanowi jedyna niemal oazę zieloną wśród wielokilometrowych obszarów zabudowanych. Znikły wśród nich piękne tereny faliste, pokryte dawniej starymi lasami w południowej części miasta Dopiero wysiłki zmierzające ku naprawie urbanistycznej, a podjęte w ostatnich dziesiątkach lat, tworzą nowe tereny parkowe i leśne na południowych i południowo-zachodnich krańcach miasta oraz wzdłuż niewielkiej rzeczki, płynącej od Jamaica Pond w kierunku północnym do Charles River. Przedsiebrane jednocześnie prace, dla ustalenia planu regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia terenów zielonych, mogą choćby częściowo zaradzić brakom, powstałym wskutek bezplanowości budowy miasta w ostatnim stuleciu. Zaznaczona tu przypadkowość oraz brak myśli kompozycyjnej w podziale terenów na budowlane i zielone, tj. parkowe, leśne itp., odzwierciedla się również w wysokim stopniu w innych dziedzinach planu miasta. Sieć kolejowa, przenikająca wieloma liniami i urządzeniami wyładunkowymi do poszczególnych dzielnic miasta, podzielonych obszarami wodnymi, nosi na sobie także ceche przypadkowości. [patrz też: dombud siemianowice, mała dombud siemianowice, dombud siemianowice wnętrz ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agrobud koszalin dombud siemianowice ekomis