Całość konstrukcji urbanistycznej

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-09-2019

0

Szczęśliwym trafem, w przeciwieństwie do wielu innych wypadków analogicznych, zorientowano się w porę i uratowano miasto od katastrofalnej perspektywy ścisłej zabudowy całych trzydziestu kilometrów kwadratowych, tj. trzech tysięcy hektarów powierzchni wyspy. Wykupując tereny już rozparcelowane i częściowo zabudowane stworzono z wielkim smakiem i z nakładem bardzo znacznych kosztów olbrzymi «Central Park». Koszt terenów i urządzenia na częściowo skalistym, a w części bagnistym gruncie monumentalnego założenia parkowego wyniósł w r. 1838 około stu pięćdziesięciu milionów złotych. Zważywszy ówczesną wartość pieniądza należałoby dziś koszt ten określić na kilkaset milionów. Tym wielkim czynem i w proroczym przewidywaniu przyszłości stworzono dla nowoczesnego olbrzyma urbanistycznego jedyny zbiornik powietrza, miejsce wypoczynku dla milionowych rzesz, ciężko i gorączkowo pracujących w trudnych warunkach i w gorącym klimacie. Całość konstrukcji urbanistycznej otrzymała w tym rezerwacie zielonym choć w drobnym stopniu zrównoważenie braków planu i potęgującej się ścisłości zabudowy obszarów miejskich. Doskonała kompozycja parku i sposób jego konserwacji stawia na wysokim poziomie estetycznym całość założenia i jego rolę zdrowotna, i społeczna. Dalszym wybitnym elementem planu, skomponowanym również na Wielką skalę jest monumentalnie pomyślany plac Washington Square i wybiegająca z niego ku północy wielka arteria, dawniej parkowa. spacerowa, a dziś wybitnie komunikacyjna, wykwintna, Świetnie zabudowana i utrzymana, reprezentacyjna «Fifth Avenue». Dawny plan przewidywał, w sposób zresztą bardzo racjonalny, kształtowanie głównych ulic północno-południowych w liczbie jedenastu, biegnących wzdłuż wyspy, jako arterii komunikacyjnych. Ulice poprzeczne, łączące brzegi Hudsonu i East River, z wyjątkiem niektórych tylko, maja mniejsze znaczenie. Wspomniana Piąta Avenue zajmuje położenie mniej Więcej osiowe w całości planu. W miarę całkowitego zabudowania terenów wyspy w ostatnich dziesiątkach lat nabrała ona, obok cokolwiek skośnie przebiegającej Broadway, podstawowego znaczenia komunikacyjnego. [hasła pokrewne: kesony fundamentowe, mpgn grudziadz, wysokość schodów ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kesony fundamentowe mpgn grudziadz wysokość schodów