Dwie studnie filarów nurtowych zastala na rusztowaniach zima i przybór rzeki

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2019

0

Dwie studnie filarów nurtowych zastała na rusztowaniach zima i przybór rzeki. W tych warunkach zdecydowano opuścić studnie na dno, przy czym nie zdołano już zagłębić je w grunt. Woda podmyła obie studnie: usytuowana od strony prawego brzegu pochyliła się i nieco przesunęła, usytuowana od strony lewego brzegu przesunęła się około 3 m w dół rzeki, obróciła się i pochyliła. W tej sytuacji postanowiono trzy studnie niezagłębione do rzędnej projektowej zamienić na kesony, formując w ich dolnych częściach izby kesonowe. W tym celu opuszczono w każdą komorę studni do około 2,8 m nad poziom noża szalowania stropu. Read the rest of this entry »

Na belkach zmontowano górna czesc rusztowania

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-09-2019

0

Ostatecznie postanowiono wykonać nowy keson i w nim rozebrać część kesonu przewróconego, zalegającą na trasie zagłębiania fundamentu. Przy miejscu budowy filara wbito w dno rzeki do głębokości 14 m pale z rur stalowych Cb 50 cm. Pale były zgrupowane w czterech jarzmach zawierających po 4 pale. Od strony przewróconego kesonu rozstaw osiowy jarzm był 22 m, z przeciwnej 9,6 m, wzdłuż mostu – 10 m. Na zwieńczeniach jarzm oparto belki stalowe – od strony przewróconego kesonu były to 2 I 1000 mm. Read the rest of this entry »

Nalezy ponadto starannie sprawdzac urzadzenia montazowe, gdyz uszkodzenie jednego moze zagrozic calej konstrukcji

Filed Under (Uncategorized) by admin on 03-09-2019

0

Jednak położenie osuniętej konstrukcji wskazywało, że oś pękła już po awarii, gdyż samo jej uszkodzenie spowodowałoby tylko skręcenie konstrukcji. Rolka nie uległa przy tym zniszczeniu i po podniesieniu mogła być wykorzystana. W wyniku dalszych badań ustalono, że powodem katastrofy były nadmierne naprężenia w połączeniach nitowanych, wywołane nasuwaniem konstrukcji. Wynosiły one ponad 300 MPa. Wnioski z tego wypadku wskazują na konieczność dokładnego obliczania nie tylko ogólnych naprężeń w czasie montażu, ale i naprężeń miejscowych, a elementy narażone na nadzwyczajne naprężenia powinny być wzmocnione. Read the rest of this entry »

Gdy montowano poludniowa czesc przesla wspornikowego – jednoczesnie skladano odcinek zawieszony

Filed Under (Uncategorized) by admin on 03-09-2019

0

Gdy montowano południową część przęsła wspornikowego – jednocześnie składano odcinek zawieszony. Gromadzono sprzęt, m. in. 6 barek do transportu konstrukcji. Badano bardzo starannie zarówno warunki przypływów, jak i stan pogody, ponieważ na rzece św. Read the rest of this entry »