Boston

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-09-2019

0

Układ ten sprowadza się w Bostonie, jak i w licznym szeregu innych miast, do wytyczania pewnych zespołów prostokątnych działek i bloków, nie dostosowanych w swojej orientacji ani do warunków racjonalnej zabudowy, ani do istniejących lub racjonalnie projektowanych arterii komunikacyjnych, linii kolejowych, tramwajowych itp. Prostokątność tych układów ulega pewnym odchyleniom tylko w wypadkach trudności topograficznych, tj. na terenach. spadzistych lub nad brzegami wód, gdzie prostolinijne wytyczanie ulic natrafia na naturalne przeszkody. Przypadkowość w rozwoju konstrukcji i formy miasta wynika w sposób jaskrawy z faktu braku koordynacji administracyjnej. W ten sposób niektóre obszary leżące wewnątrz miasta, a stanowiące autonomiczne gminy miejskie, nie są podporządkowane centralnym władzom komunalnym całego miasta tak że nawet przeprowadzanie podstawowych urządzeń technicznych, jak wodociągi, tramwaje itd., trafia tu na poważne przeszkody i sprzeciwy . W tych warunkach nie tylko realizowanie, ale choćby nawet opracowanie projektu urbanistycznego w nowoczesnym jego znaczeniu staje się sprawą nader trudną lub wręcz niemożliwą. Dalszy przegląd kilku wspomnianych wielkich miast we wschodnich stanach wykaże analogiczne podstawy urbanistyczne ich rozwoju w rysach najbardziej typowych. Podobnie dodatnie warunki przyrodzone i gospodarcze, w jakich rozwijał się Boston, powtarzają się i oddziaływują od w. XVII na ukształtowanie organizmu urbanistycznego Baltimore. Osiedle, powstające w początku w. XVIII, rozwija się w niewielkie miasto w końcu tego wieku. Zabudowuje się ono na dogodnych, rozległych terenach nad rozgałezionymi brzegami Potapsco River, wpadającej do zatoki Chesapeake Bay, w odległości ponad dwieście kilometrów od pełnego morza. Pomyślne pod względem nawigacyjnym warunki budowy portu, bogate i żyzne obszary stanu Maryland, pozwalają na szybki i pomyślny rozwój miasta w okresie ostatnich stu lat. Pod względem urbanistycznym rozwój ten idzie drogami typowymi dla wielkich miast amerykańskich. Pierwotne założenie prostolinijnych osi głównych ulic z Charles Street na czele stanowi podstawę planu miasta, posiadającego dziś blisko milion mieszkańców. Do starszej dzielnicy, zabudowanej wzdłuż Śródkowej części Charles Street, przyrastają nowe fragmenty. [patrz też: dombud siemianowice, mała dombud siemianowice, dombud siemianowice wnętrz ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agrobud koszalin dombud siemianowice ekomis