Uszkodzenia wykryto niedlugo po zakonczeniu budowy mostu

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2019

0

Uszkodzenia wykryto niedługo po zakończeniu budowy mostu na jesieni 1969 r. Spowodowały one opóźnienie oddania mostu do eksploatacji. Most długości 5 km jest posadowiony na prefabrykowanych palach rurowych z betonu sprężonego. Uszkodzenia pali w postaci rys i spękań wystąpiły w wodzie. Początkowo przypuszczano, że do wnętrza pali przedostała się zanieczyszczona woda i wytworzyła się w nich wybuchowa mieszanka gazów (metanu). Zbadano 850 pali, ale nie stwierdzono dalszych wybuchów. Prawdopodobnym powodem wybuchów mogły być bakterie zawarte w wodzie, ale badania utrudniało to, że uszkodzone odcinki pali były pod wodą. W dochodzeniu stwierdzono, że wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody, ale był to pierwszy wypadek tego rodzaju, a roboty były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Te zaś nie zawierają żadnych wskazań co do przewietrzania pali. Metan wytworzył się wskutek reakcji bakterii z wewnętrzną wykładziną pali, pozostałą z formowania w nich otworów. Na zarzut wysunięty przez oskarżyciela, że należało zastosować wykładzinę innego rodzaju, sąd orzekł, że nikt z ekspertów nie zna przypadku usuwania tego rodzaju wykładzin i że władze państwowe nieraz już akceptowały takie konstrukcje. Wykonawca został uniewinniony. Naprawa szkód polegała na wbiciu pali stalowych obok uszkodzonych. [patrz też: pozwolenie na budowę dokumenty, agrobud koszalin, forum ktm ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agrobud koszalin forum ktm pozwolenie na budowę dokumenty