W celu dalszego montazu ustawiono przy tych miejscach mocne, drewniane podpory zawierajace wahliwe ramy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 02-09-2019

0

Po zmontowaniu pierwszej części mostu, tj. skrzynek od 15 do 33, wciągano następne jego elementy przez otwór między konstrukcjami przęsła, układano na wózkach transportowych i rozwożono na przemian w lewo i w prawo do miejsca montażu. Do skrzynek 10 i 32 można było montować konstrukcję wspornikowo bez dodatkowego podparcia. W celu dalszego montażu ustawiono przy tych miejscach mocne, drewniane podpory zawierające wahliwe ramy, oparte na 66 palach drewnianych c/) 40 cm: 54 pionowych i 12 ukośnych wbitych prostopadle do osi podłużnej mostu. Nie zastosowano pali ukośnych równoległych do osi. Regulację wysokości montowanej konstrukcji przeprowadzano dźwignikami hydraulicznymi. W kierunku miejscowości Frankenthal, na lewym brzegu rzeki, roboty montażowe przebiegały pomyślnie. Od strony przyczółka prawobrzeżnego montaż skrzynki miał nastąpić z jednoczesnym podniesieniem konstrukcji w przekroju . W czasie tego podnoszenia a więc przy dodatkowym obciążeniu, podpora wahaczowa przewróciła się i 3000 t konstrukcji zmontowanej po obu stronach filara runęło do rzeki. Jeszcze przed rozpoczęciem robót montażowych ustawiono na filarze środkowym łożysko stałe, zakładając że wydłużenie konstrukcji w czasie robót, np. wskutek działania zmian temperatury, wystąpi w kierunku obu brzegów. Dlatego właśnie wykonano pod przekrojami podpory wahaczowe. [przypisy: mpgm grudziądz, forum ktm, piece gazowe kondensacyjne ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum ktm mpgm grudziądz piece gazowe kondensacyjne