Kompozycja urbanistyczna

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2019

0

W tym stanie pracy kompozycja urbanistyczna obejmuje poszczególne czynniki, podobnie jak w epokach ubiegłych i tworzy z poszczególnych, nieraz bardzo różnolitych składników, miasto jako przemyślany i zwarty organizm, zdolny do wykonania różnorodnych funkcji, jakie doba obecna skrystalizowala w procesach rozwoju społecznego i gospodarczego. Rozważania te, a nawet względy mieszkaniowe, zdrowotne i militarne, które niżej omówimy, wskazują, że należy dążyć do rozwoju miast małych i Średnich, liczących po kilkadziesiąt lub najwyżej kilkaset tysięcy mieszkańców. Przerost miast, osiągających lub nawet przekraczających liczbę miliona, pociąga za sobą jak najgorsze następstwa gospodarcze, społeczne i techniczne nie dając żadnych wyników pozytywnych. Określenie obszaru miasta, jak widzimy z formuł wyżej przytoczonych, jest jednoznaczne z określeniem warunków rozwijania się jego podstawowych funkcji, tj. mieszkania w najszerszym znaczeniu tego słowa, i pracy, rozwoju kultury jednostki i społeczności miejskiej, które przecież stanowią dziś integralne cząstki narodu i państwa. W pierwszej mamy wielkości obszaru (przestrzeni) i czasu, potrzebnego dla przebywania pewnych odległości na tym obszarze z pomocą różnych środków komunikacji. Niektóre rodzaje przemysłu przy ogromnej produkcji i nowoczesnej organizacji wymagają bardzo mało przestrzeni; wielopiętrowe domy biurowe przy tysiącach metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mieszczą się na niewielkich działkach śródmiejskich. Jedno i drugie wpłynie również bardzo wydatnie obniżenie składnika m%. Przeciwnie — istnienie lub projektowanie wielkich założeń instytucji społecznych i urządzeń przemysłowych albo komunikacyjnych (stacje kolejowe towarowe, rozrządowe itp.), zachowanie w planie parków i ogrodów publicznych, terenów kopalnianych itp. może wpłynąć radykalnie na ten składnik, który wówczas przekroczy nawet znacznie liczbę 100%. Rolę decydującą może tu odegrać rodzaj terenów nie. nadających się w ogóle do użycia w konstrukcji miasta, jak np. tereny zalewowe, bagna, tereny o znacznych spadkach lub skaliste. [przypisy: forum ktm, praktiker rzeszów, ktm forum ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum ktm ktm forum praktiker rzeszów