Wadliwe prowadzenie robót ziemnych przy naprawie podmytego przyczólka mostu przez Little Nemaha Creek

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2019

0

Wadliwe prowadzenie robót ziemnych przy naprawie podmytego przyczółka mostu przez Little Nemaha Creek koło Ohio (St. Zjedn. AP) spowodowało zasypanie 3 robotników. W czasie wykonania wzdłuż przyczółka głębokiego wykopu osunął się grunt, zasypując do pasa pracujących tam ludzi. Zanim zdołano ich odkopać nastąpiło drugie osuwisko, które zasypało ich całkowicie. Wykop nie był właściwie zabezpieczony i jego skarpy nie miały odpowiedniego pochylenia. Zgodnie z przepisami amerykańskimi wykop głębokości ponad 1,2 fi powinien być zabezpieczony szalunkiem lub mieć skarpy o pochyleniu co najmniej 1 : 2,5. Duże trudności musieli pokonać budowniczowie fundamentów mostu drogowego przez Wisłę w Annopolu. Roboty rozpoczęto w 1963 r. Filary posadawiano na studniach opuszczanych. Były to trzykomorowe, ciężkie żelbetowe konstrukcje, które miały być zagłębione 15716 m, poprzez grunty holoceńskie, do rumoszu wapiennego. Trzy studnie zagłębiono 12713 m. Mimo dużych wysiłków nie udało się doprowadzić ich do projektowanego poziomu. Studnie zawisły w gruncie, brakowało do całkowitego opuszczenia od 1,8 do 3,5 m, mimo podkopywania, dociążania, a nawet prób zredukowania oporów na pobocznicach wstrząsami wywołanymi eksplodowaniem w studniach ładunków materiału wybuchowego. [więcej w: forum ktm, abakus koszalin, ekomis brodnica ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: abakus koszalin ekomis brodnica forum ktm