Wnioskowano z tego, ze wylacznym powodem katastrofy bylo zalamanie lozyska

Filed Under (Uncategorized) by admin on 02-09-2019

0

Stwierdzono bez żadnej wątpliwości, że w czasie podnoszenia różnice poziomów sąsiednich narożników nie przekraczały 62 i 134 mm, a obliczana krytyczna różnica poziomów narożników przekraczała 125 mm. Warto jednak zwrócić uwagę, że katastrofa nastąpiła nie podczas unoszenia konstrukcji, ale gdy była ona oparta na łożyskach. Podkreślano również, że rozwiązanie konstrukcji nie różniło się od dotychczas stosowanych, a w czasie montażu obciążenie wynosiło mniej więcej połowę projektowego. Wnioskowano z tego, że wyłącznym powodem katastrofy było załamanie łożyska. Trzeba jednak zaznaczyć, że według innych źródeł (Steinmann, Watson) obciążenie było nierównomierne i że osunięcie narożnika konstrukcji spowodowało załamanie łożyska. Stwierdzono to wyraźnie, gdyż na łożysku i na bolcu były ślady pionowego uderzenia i ześlizgu. Jakikolwiek jednak był powód pęknięcia odlewu, warto zauważyć, że łożysko było uprzednio, ponad 6 tygodni, obciążone siłą o 10%, większą niż przy podnoszeniu konstrukcji. Wstępne oględziny zawiesia i podpierających je belek nie wykazały żadnych anomalii. Przy następnych, bardziej dokładnych badaniach stwierdzono jednak, że niektóre elementy uległy wydłużeniu. Gdy ciężar konstrukcji zawieszonej był przekazany na części wspornikowe, powodowało to wzrost ich ugięć, zaś przy nagłym odciążeniu – wsporniki gwałtownie uniosły się, co wywołało silne drgania i wahania mostu. W następnym, 1917 r. wykonano nową konstrukcję przęsła zawieszonego i podniesiono ją za pomocą silniejszych dźwigników hydraulicznych. [patrz też: pozwolenie na budowę dokumenty, dombud siemianowice, położenie gładzi cena ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dombud siemianowice położenie gładzi cena pozwolenie na budowę dokumenty