Główne składniki konstrukcji urbanistycznej

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2019

0

Wypadek ten może w ogóle podważyć całość projektu rzucając światło na niewłaściwość wyboru obszaru miejskiego, na nieracjonalność zamierzeń gospodarczych i technicznych. Zestawienie obu wzorów, tj. I i II. obejmuje cyfrowo główne składniki konstrukcji urbanistycznej i oświetla ścisłe stosunki i zależności ich pomiedzy sobą, tak z punktu widzenia technicznego, jak formule mamy stosunek i zależność wzajemna obszaru miasta, ilości ludności i sposobu jej życia, który się wyraża gęstościa zaludnienia i zabudowy, rozkładem dzielnic mieszkaniowych i niemieszkaniowych (terenów zielonych, dzielnic przemysłu, handlu, życia publicznego, rozrywek i wypoczynku). Cały szkielet konstrukcyjny współczesnego miasta powstaje przed nami w zarysie i zmusza do trudnej nieraz decyzji i określenia poszczególnych składników, wchodzących w budowę obu wzorów. Zycie małego miasteczka, harmonia dobrze przemyślanego nowoczesnego ośrodka przemysłowo-mieszkaniowego, ogromny wysiłek nerwowy i fizyczny pracownika przebywającego w wagonach kolejek, tramwajów i autobusów po trzy godziny dziennie w chaotycznych labiryntach Chicago lub New Yorku, stają przed nami w jasnej postaci kilku cyfr w obu wzorach. Wzór pierwszy wyjaśnia również Ścisłą zależność życia mieszkańca miasta od urządzeń komunikacyjnych. Im rzadsza jest sieć komunikacyjna„ im powolniejsze Środki komunikacji, im dłuższe dojścia do przystanków, tym przystanków kolejek a czasem, jaki mieszkaniec miasta ma poświęcić dla wypełnienia normalnych funkcji życia codziennego, pracy, mieszkania, rozrywki itp. O ile kształt miasta, na skutek czy to warunków przyrodzonych, czy gospodarczych i technicznych, odbiega znacznie od kwadratu i przybiera kształt wydłużony w jednym kierunku lub rozwidlony w paru kierunkach, możemy również korzystać z tegoż wzoru. W tym wypadku nie podnosimy liczby zawartej w nawiasie do drugiej potęgi i nie mnożymy wyniku; otrzymujemy w ten sposób wymiar linijny w kilometrach, odpowiadający długości względnie szerokości obszaru miejskiego w badanym przez nas kierunku. N[podobne: forum ktm, praktiker rzeszów, ktm forum ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum ktm ktm forum praktiker rzeszów