Nowy Świat

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-09-2019

0

Zajęło ono łącznie ze swymi satelitami, wzdłuż brzegów jeziora, kolosalny obszar 0 50 kilometrach długości. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych obrazów powstawania miast amerykańskich. Koloniści europejscy, zamieszkali w tych drobnych osiedlach, zakładanych w wieku XVII i XVIII nad brzegami Atlantyku, trudnili się myśliwstwem, przemysłem leśnym i rolnictwem. Charakter portowy tych osiedli już w zaraniu istnienia nadał kierunek dalszemu rozwojowi. Niezmierne bogactwa przyrody stworzyły podstawy rozrostu, posuwającego się zresztą dość powolnie aż do przełomu wieku XVIII i XIX. Nowe fale imigracji europejskiej zaczynają w tym czasie zasilać kolonie amerykańskie. Krystalizacja samodzielnego państwa U. S. A. tworzy nowe tory dla procesów urbanizacji. Wyjątkowo dogodne dla żeglugi i zakładania portów brzegi Atlantyku we wschodnich Stanach oraz głębokie zatoki u ujścia rzek stanowią podstawę geograficzną i topograficzną dla powstających tu największych miast amerykańskich. Najstarsze osiedla europejskich emigrantów jak Baltimore, Philadelphia, New York i Boston stanowią centralne punkty rozwoju urbanistycznego w okresie przed budową kolei. Założone w w. XVII lub XVIII noszą jeszcze do dnia dzisiejszego niewielkie Ślady wpływów rozkwitłej w tych czasach urbanistyki francuskiej. Powszechne i głębokie wpływy kultury europejskiej dotarły tu p04)rzez Atlantyk i w wielu dziedzinach życia stworzyły pewne formy swoiste, padając na grunt młodzieńczej i nieokiełzanej energii życiowej Nowego Świata. Jednakże szybki rozwój miasta w wieku XIX wpływy te równie szybko zaciera i nadaje owe kształty odrębne, zrodzone przez czynniki gospodarcze, których analiza stanowi tu nasze zadanie. Dopiero od chwili konsolidacji państwa i pod wpływem wielkich przewrotów politycznych i gospodarczych w Europie na przełomie wieku XVIII i XIX rozpoczyna się ten jedyny w dziejach ludzkości proces urbanizacji. Jedyny pod względem potęgi i szybkości i jedyny pod względem warunków przyrodzonych, na których się rozegrał. W okresie, który badamy, ludność Stanów Zjednoczonych wzrosła w niebywałym tempie, jak to wykazuje poniższa tablica. [więcej w: abakus koszalin, schody zabiegowe projekt, wysokość schodów zewnętrznych ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: abakus koszalin schody zabiegowe projekt wysokość schodów zewnętrznych