Polityka urbanistyczna

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-09-2019

0

Zdajac sobie dobrze sprawę ze wszystkich poważnych wad i braków tego schematu należy podziwiać niebywały rozpęd i dalekowzroczną politykę urbanistyczną ówczesnych władz miejskich, Zabezpieczyły one, choć w sposób niedoskonały i dość jednostronny, prawidłowy rozwój miasta z góry na sto lat. Uniknęły tej niebezpiecznej przypadkowości i chaosu budowlanego, jaki cechuje ogromną większość nowych dzielnic miast europejskich, rozrośniętych do skali milionowej w ciągu w. XIX. Typowy brak podziału terenów na budowlane i niebudowlane cechuje jak zwykle i ten plan. Jego komórkę zasadniczą stanowi typowy blok o rozmiarach około metrów, wywodzący się bezpośrednio z bloku miasta Średniowiecznego w Europie. Przeznaczony on jest na dwa równoległe szeregi jednorodzinnych domów mieszczańskich ze sporymi ogródkami wewnątrz bloku i z zabudową domami o dwóch a najwyżej trzech kondygnacjach, Drugą cechą typową planu jest brak przewidywania budowy gmachów publicznych, przemysłowych itd. Wynikiem tego jest chaos, jaki następuje przy interpretacji planów w świetle nowoczesnych potrzeb wielomilionowego kolosa urbanistycznego. Plan szachownicowy, opracowany w r. 1814, a obejmujący całą wyspę Manhattan, nie ulega prawie żadnym zmianom w ciągu następnych stu lat, pomimo że miasto w tym czasie wzrasta prawie stokrotnie. Z niewielkiego miasta kolonialnego o kilkudziesięciu tysiącach mieszkańców rozwija się gigantyczna stolica już nie tylko całej Ameryki, ale prawie całej kuli ziemskiej. Przejmuje ona prymat Londynu, w szczególności po pierwszej wojnie światowej, w bardzo wielu dziedzinach życia gospodarczego i politycznego. Jednoczesna ewolucja planu sprowadza sie do posunieć bardzo nikłych i nie stojących w żadnym stosunku do głębokich i daleko sięgających zmian w życiu miasta i do niebywałego rozrostu zadań i techniki w konstrukcji urbanistycznej. Plan dawny, podstawowy, w zakresie podziału terenów zawierał jedno ważne rozstrzygniecie — przewidywał duży obszar parkowy w południowej części wyspy. Gorączkowy rozwój i zabudowa miasta już w połowie wieku XIX spowodowała pochłonięcie tego rezerwatu, jego parcelacje w typie bloków przylegających i całkowitą zabudowę. [więcej w: kesony fundamentowe, mpgn grudziadz, wysokość schodów ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kesony fundamentowe mpgn grudziadz wysokość schodów