Duze przesuniecie i pochylenie studni nurtowej od strony lewego brzegu uniemozliwilo jej wykorzystanie

Filed Under (Uncategorized) by admin on 04-09-2019

0

Duże przesunięcie i pochylenie studni nurtowej od strony lewego brzegu uniemożliwiło jej wykorzystanie. Postanowiono ją rozebrać w kesonie prefabrykowanym przy brzegu na rusztowaniu pływającym . Keson spławiono na miejsce opuszczania w ostatniej dekadzie października 1965 r. Jego wymiary w planie wynosiły: 5 X 15 m, wysokość 3,5 m. Głębokość wody normalnej przy filarze była 2,5-; -3,5 m. Read the rest of this entry »

W celu dalszego montazu ustawiono przy tych miejscach mocne, drewniane podpory zawierajace wahliwe ramy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 02-09-2019

0

Po zmontowaniu pierwszej części mostu, tj. skrzynek od 15 do 33, wciągano następne jego elementy przez otwór między konstrukcjami przęsła, układano na wózkach transportowych i rozwożono na przemian w lewo i w prawo do miejsca montażu. Do skrzynek 10 i 32 można było montować konstrukcję wspornikowo bez dodatkowego podparcia. W celu dalszego montażu ustawiono przy tych miejscach mocne, drewniane podpory zawierające wahliwe ramy, oparte na 66 palach drewnianych c/) 40 cm: 54 pionowych i 12 ukośnych wbitych prostopadle do osi podłużnej mostu. Nie zastosowano pali ukośnych równoległych do osi. Read the rest of this entry »

Katastrofa nastapila w miejscu, w którym rozpoczynalo sie wznoszenie niwelety wiaduktu

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Katastrofa nastąpiła w miejscu, w którym rozpoczynało się wznoszenie niwelety wiaduktu. Wykonawca powiększył jeszcze wzniesienie konstrukcji zamiast je złagodzić, co spowodowało przeciążenie kabli stosowanych do jej przeciągania (ENR 25. 5. 72) . Dnia 18 maja 1973 r. Read the rest of this entry »

Podczas laczenia zeber na sruby wystapila w spoinie miedzy skrzynkami deformacja

Filed Under (Uncategorized) by admin on 01-09-2019

0

Podczas łączenia żeber na śruby wystąpiła w spoinie między skrzynkami deformacja, która później w analogicznym miejscu pojawiła się w przęśle brzegowym , powodując jego załamanie. W celu zmniejszenia momentu zginającego wysunięto wspornikowo skrzynkę w kierunku podpory, a z podłużnego żebra – przy złączu poprzecznym pomiędzy skrzynkami oraz usunięto śruby. Po usunięciu śrub obie części przęsła odkształciły się na tyle, że większość śrub można było ponownie założyć, nie zmieniając otworów istniejących. Dolne pasy skrzynek podparto dźwignikami hydraulicznymi, które wystarczały tylko do utrzymania ciężaru własnego konstrukcji. Podparcie to miało zapobiec przeciążeniom pod wpływem odkształceń termicznych. Read the rest of this entry »